Co poskytujeme

Vyhotovení geometrických plánů pro:

  • rozdělení pozemku
  • vyznačení budovy
  • vyznačení věcného břemene
  • vytyčování vlastnických hranic pozemků

Zhotovení polohopisných a výškopisných plánů (podklady pro projekty atd.)

Vytyčení stavebních objektů

Zaměření skutečného provedení stavby

Poradenství v oblasti katastru nemovitostí