Důležité informace

Co potřebujete k zapsání rozestavěné stavby

a) geometrický plán
b) čestné prohlášení + žádost o záznam (formuláře ČÚZK)

Co potřebujete k zapsání stavby ke kolaudaci

a) geometrický plán
b) žádost o záznam (formuláře ČÚZK)
c) kolaudační rozhodnutí (stavební úřad)

Co potřebujete k zapsání rozděleného pozemku

a) geometrický plán
b) žádost o vklad (formuláře ČÚZK)
c) souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku (územní řízení)
d) smlouva (kupní, darovací …)

Vytyčování hranic pozemků

Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je :

a) digitální mapa
b) geometrický plán, který je součástí listiny o právních vztazích k nemovitostem evidovaným v katastru
c) záznam podrobného měření změn a dokumentace o vytyčení hranice pozemku podle dříve platných předpisů
d) digitalizovaná mapa, analogová mapa, popřípadě jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž jsou evidovány právní vztahy